Stikkord

Rettferdighet finnes ikke hos IF. Før trodde jeg at Norge var et land hvor systemene var bra og alt var rettferdig. Sannheten slo meg i fjeset da jeg møtte IF og dems lege i retten. 

IF meldte inn (etter fristen) at de hadde en lege som skulle vitne i min rettssak. En lege som jeg aldri hadde hørt om og som aldri hadde møtt meg. Likevel hadde denne legen skrevet en lege erklæring og var klar til å vitne mot meg i retten. 

Rettsaken ble den gangen utsatt pga IF sitt bakholdsangrep ikke ble godkjent i siste liten. Rettssaken ble utsatt pga vi måtte finne lege(r) som kunne vitne på min side. På min side fikk vi:

Professor Smith fra London, overlege Robberstad fra Oslo og overlege Rokstad fra Bergen. 

Professor Smith hadde et to timers foredrag for dommerpanelet hvor han forklarte mine skader og hvor alvorlige dem var. Smith hadde lagt meg i kategorien «stjernepasienter» som var mappen for dem med mest alvorlige skader. Han fortalte også at mine skader er så store at det må ha vært «stor kraft» tilstede for å pådra seg slike skader. Ergo er en påkjørsel av brannbil på 17,5 tonn er sannsynlig årsakssammenheng. 

Dr.No gjorde en elendig jobb i retten og store deler av hans tid i vitneboksen gikk til å svartlegge legene som vitnet på min side! Han ble tilsnakket av dommerpanelet om hans fokus og de bad han komme til saken. Hans mening var at min nakkeskade ikke kom fra brannbilulykken. Sjokk! 

I avis utklipp fra 2008 ser vi at Dr.No tjener store summer på oppdrag fra forsikringselskap. Det er trist. Trist at noen som er ansatt ved norsk helsevesen kan jobbe imot pasienter på dems fritid. 

Dr. Trygve Lundar (Dr.No) jobber såvidt jeg vet enda ved Rikshospitalet i Oslo. 

Del gjerne så kanskje dette kan kan hjelpe andre i fremtiden. Får du Lundar i retten så taper du! 

Se bilde av avisutklipp fra Dagbladet. 


Reklamer