Stikkord

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

English below the pictures. 

Nakken min er nå fylt med skruer. Skruer som holder nakken oppe og gjør den stabil. 

Det er enda urolige vondt og jeg klarer lite før jeg må legge meg. Det er 5 min oppe også 30-60min hvile. Men, jeg er mest lykkelig 🙏 

Operasjonen gikk ikke som den skulle. Amatonien min var annerledes og komplisert. Kirurgen måtte derfor kutte over noen nerver for å få skrudd i skruene på toppen (hode). Dette gjør at jeg har mistet følelsen i bakhode og det er ubehagelig og ikke minst smertefullt. 

Så har de tatt to ribben fra min høyre siden som de har satt på toppen av hode mitt for å feste skruene. Helt utrolig hva man kan klare. 

I tillegg mistet jeg mye blod. Ekstremt mye. Jeg som ikke ønsket å ta blod fra andre hadde derfor en blodmaskin på operasjonssalen som skulle rense blodet mitt om noe gikk galt. Det gikk så galt at blodmaskinen ikke renset blodet fort nok og jeg var nødt til å ha blodoverføring under operasjonen for å overleve. I tillegg måtte jeg også ha mer blodoverføring 3 dager etterpå da deler i kroppen ikke kom seg og sluttet å fungere normalt. Skummel situasjon å være i… 

Men for dere som vil se hvordan hode mitt ser ut nå så er dette bildene etter operasjonen: 


Nå håper jeg bare at dette var suksessfylt og at et bedre liv er meg i vente 💞 
English:

My neck is now filled with screws. Screws that hold my neck up and make it stable.

It still hurts and I manage little before I have to go to bed. It is 5 min up and then 30-60min rest. But, I’m most happy 🙏

The operation did not go as it should. My anatomy was different and complicated. The surgeon had to cut over some nerves to screw the screws on the top (head). This causes me to lose my feeling in my back and it is uncomfortable and not least painful.

Then they have taken two ribs from my right side that they have put on top of my head to fix the screws. Absolutely amazing what you can do.

In addition, I lost a lot of blood. Extremely much. I didn’t want to take blood from others therefore i had a blood machine in the operating room that would clean my blood if something went wrong. It was so wrong that the blood machine did not clean the blood fast enough and I had to have blood transfer during surgery to survive. In addition, I also needed more blood transfusion 3 days later when parts in the body did not get out and stopped working normally. Scary situation to be in …

But for those who want to see what my head looks like now, these are the pictures after surgery. 

Reklamer